LUBOMÍR

KIRMAN

Věřím, že v každém člověku je potenciál, který lze rozvinout k dokonalosti. Potenciál, který je ukryt někde hluboko uvnitř a čeká na to, aby byl objeven pod slupkami falešných přesvědčení o tom, čeho jsou lidé schopni dosáhnout. Jsem si naprosto jist, že u každého člověka lze nalézt jeho největší talent. Talent, který může udělat svého nositele naprosto výjimečným a jenž může přinést do života pocity radosti, úspěchu a prosperity s vírou, že vždy má možnost volby.

JAK SE DOSTAT Z MÍSTA, KDE JSTE,
DO MÍSTA, KDE BY JSTE CHTĚLI BÝT.

SEMINÁŘE

Semináře JAK USKUTEČNIT ŽIVOTNÍ VIZI a VNITŘNÍ KOMPAS umožnují uvědomit si, kde v životě jsme a kam se chceme dostat. Na základě osvědčených principů pomáhají naučit se zásady a metody, které vedou k celkové změně způsobu myšlení a konání. Pomáhají uvědomit si pravidla, která vedou ke změně nahlížení na sebe sama a na to, co je v našem životě možné. Výsledkem jejich aplikace do života je výrazné posunutí limitů toho, čemu věříme, že jsme schopni zrealizovat.

Jsem autorem motivačního románu

SKOK DO TMY

Popisuji zde příběh o nezdolné touze nikdy se nevzdat. Příběh outsidera, který teprve když se ocitl na úplném dně, konečně dokázal za pomoci přítele pochopit principy víry a sebehodnoty. A také uvědomit si, pro co byl předurčen a jaký potenciál může rozvinout k mistrovské dokonalosti.

© 2023 Lubomír Kirman
Vytvořeno Christoph Media Company