Lubomír Kirman

 Věřím, že v každém člověku je potenciál, který lze rozvinout k dokonalosti. Potenciál, který je ukryt někde hluboko uvnitř a čeká na to, aby byl objeven pod slupkami falešných přesvědčení o tom, čeho jsou lidé schopni dosáhnout. Jsem si naprosto jist, že u každého člověka lze nalézt jeho největší talent. Talent, který může udělat svého nositele naprosto výjimečným a  jenž může  přinést do života pocity radosti, úspěchu a prosperity s vírou, že vždy má možnost volby.

Jak se dostat z místa, kde jste,
do místa, kde by jste chtěli být.

SEMINÁŘE

Semináře 15. PRAVIDEL, JAK USKUTEČNIT ŽIVOTNÍ VIZI a VNITŘNÍ KOMPAS umožnují uvědomit si, kde v životě jsme a kam se chceme dostat. Na základě osvědčených principů pomáhají naučit se zásady a metody, které vedou k celkové změně způsobu myšlení a konání. Pomáhají uvědomit si pravidla, která vedou ke změně nahlížení na sebe sama a na to, co je v našem životě možné. Výsledkem jejich aplikace do života je výrazné posunutí limitů toho, čemu věříme, že jsme schopni zrealizovat.

Jsem autorem motivačního románu
SKOK DO TMY

Popisuji zde příběh o nezdolné touze nikdy se nevzdat. Příběh outsidera, který teprve  když se ocitl na úplném dně, konečně dokázal za pomoci přítele pochopit principy víry a sebehodnoty.  A také uvědomit si, pro co byl předurčen a jaký potenciál může rozvinout k mistrovské dokonalosti.

© 2023 Lubomír Kirman
Vytvořeno Christoph Media Company